Artikler om: Hjemmeside

Opret og administrer ankre

Ved at tilføje ankre kan besøgende "hoppe" til en bestemt række på en side fra enten hovednavigationen eller en knap. Et anker er knyttet til din række og skaber, når det er aktiveret, en unik URL for den pågældende række.

Sådan aktiverer du ankre


Du aktiverer ankre på en bestemt række i Rækkeindstillinger. Du kommer til Rækkeindstillinger ved at holde musen over rækken og klikke på Indstillinger i dropdown-menuen. Gå til Indstillinger > Rækkeanker, og slå funktionen Aktivér rækkeanker til.Når ankerfunktionen er aktiveret, udvides et nyt område, der viser følgende muligheder:
Anchor label: udfyld titlen på dit anker. Etiketten bliver inkluderet i den unikke anker-URL, og det er også det navn, der vises i hovednavigationen. Hvis du f.eks. har tilføjet etiketten "Services" til en række på din startside, vil din anker-URL være www.yourdomain.com/#services.

Skjul anker fra navigation: Markér dette felt, hvis du ikke ønsker, at dit anker skal være synligt i hovednavigationen.

Anker på samme niveau som siden i navigationen: Markér dette felt, hvis du ønsker, at dit anker skal være på samme niveau som resten af din navigation. Hvis dette felt ikke er markeret, vil ankeret blive vist i en undermenu i navigationen under den side, det er indsat på.

Kun synlig på overordnet side

Ankre vil kun være synlige i navigationen, når den besøgende er på den specifikke side, hvor ankrene er tilføjet. Hvis du f.eks. har fire sider - Forside, Om, Service og Kontakt - og tilføjer et anker til en af dine rækker på Forside-siden, vil ankeret kun være synligt i navigationen for besøgende, når de er på Forside-siden. Når besøgende gennemser en af de tre andre sider, vil ankeret ikke være synligt.

Sådan linker du til ankre


Ankre er ikke kun nyttige som en del af hovednavigationen, men kan også bruges, når der linkes fra andre elementer på din hjemmeside, såsom knapper, hyperlinks i tekst, billeder osv.


Hvis både anker og element er på samme side, skal du sætte elementet op til at linke til en ekstern URL og tilføje #anchorlabel i URL-feltet.

Eksempel:
Hvis du har navngivet dit anker "Testanker", og du vil linke en knap til dette anker, skal du navigere til knapmodulets sektion Indhold > Link og skrive #Testanker i URL-feltet.
Hvis ankeret og elementet ikke er på samme side, skal du sætte elementet op til at linke til en ekstern URL og tilføje den fulde URL på den side, som ankeret er en del af. Inkluder #anchorlabel i slutningen af URL'en.

Eksempel
Hvis du har tilføjet et anker kaldet "Testanker" på en række på din startside, og du vil linke en knap til ankeret, skal du navigere til knapmodulets sektion Indhold > Link og tilføje startsidens URL efterfulgt af #Testanker:

Opdateret den: 11/04/2024

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!