Artikler om: Hjemmeside

Modul til valg af sprog

Sprogvælgermodulet lader dine besøgende vælge, hvilket sprog de ønsker at se din hjemmeside på. Du skal have en flersproget hjemmeside (altså adgang til ChurchDesk Studio), for at sprogvælgeren kan fungere. Læs mere om at tilføje og administrere sprog her. Du kan kun have én sprogvælger tilføjet ad gangen på din hjemmeside. Du kan enten tilføje et Sprogvalg-modul ved at klikke på Design > Moduler > Sidenavigation > Sprogvalg_ i panelet til venstre i ChurchDesk Designeren eller ved at vælge Sprogvalg-modulet i overlayet Tilføj modul.

Dette er et modul, der kun indeholder sidehoved og sidefod.


Sprogvalgmodulet kan kun indsættes i sidehovedet eller sidefoden på din hjemmeside, og du kan derfor ikke vælge det fra menuen Tilføj modul andre steder på din hjemmeside.
DesignSæt kryds i boksen Vis kun flag, hvis du kun vil have besøgende til at se det flag, der er knyttet til sproget, og ikke selve navnet på sproget. Et flagikon vises kun, hvis du har valgt et for hvert af dine sprog i menuen sprogindstillinger.Ud over at justere din sprogvælger til venstre, højre eller i midten kan du også justere følgende:

Flydende: Brug denne funktion til at ombryde teksten omkring dit Sprogvalg-modul. Du kan lade modulet flyde til venstre eller højre.
Margen: juster mængden af afstand omkring vælgeren.
Indre afstand: justerer afstanden mellem vælgeren og modulrammen.

Klik på Flere lokale designmuligheder for at se flere stylingmuligheder. Nedenfor er skitseret de designindstillinger, der er unikke for Sprogvalg-modulet.

Flagstørrelse: Juster størrelsen på flagikonerne ved at trække med musen eller indtaste et tal i feltet.

Opdateret den: 08/09/2023

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!