Opret fravær fra kalenderen, intranettet eller dashboardet ved at klikke på den grønne "+" knap og vælge "Fravær".

Du kan, som udgangspunkt, kun oprette dit eget fravær. Det kræver dog, at du er medlem af en gruppe. Har du rettigheden "Kan administrere fravær", kan du oprette fravær for andre i gruppen.

Fraværsinformation

  • Bruger: Vælg den fraværende bruger
  • Dato: Udfyld datoen og tiden, som fraværet dækker over. Du har også mulighed for at lave gentagende fravær
  • Type: Hvad er årsagen til fraværet? F.eks. fridag eller sygdom
  • Gruppe: Vælg en gruppe, som du er tilknyttet eller opret en ny gruppe, som alle relevante personer er medlem af

Yderligere information

  • Vikar: Skriv gerne hvem der i fraværet vikarier for dig
  • Kommentar: Skriv en kommentar, f.eks. information der er relevant for vikaren 

Rediger og slet fravær
Fravær redigeres og slettes ligesom øvrige begivenheder ved at klikke på papirkurven.

Did this answer your question?