ChurchDesk har en række kategorier, som er samlet under betegnelsen "Taksonomier". Det er vores måde at gruppere indhold, så vi kan sikre et godt overblik.

Du finder taksonomier her

Der er følgende taksonomier:

  1. Ressourcer (lokaler og udstyr, som skal kunne reserveres i kalenderen)
  2. Begivenhedskategorier (typer af begivenheder, f.eks. gudstjenester og koncerter)
  3. Blogkategorier (typer af blogindlæg, f.eks. prædikener og nyheder)
  4. Fraværstyper (typer af fravær, f.eks. ferie og fridage)

Ressourcer

En ressource er et lokale eller udstyr, som du kan reservere i forbindelse med en begivenhed. Med reservation af ressourcer undgår I dobbeltreservationer og får samtidig overblik over lokaler mv.

ChurchDesk leveres med en række forslag til ressourcer, som du frit kan ændre eller tilføje til. Når I navngiver lokaler eller andre resourcer, som eksempelvis en projekter kan det være en fordel at gøre det efter et mønster så I bestemmer rækkefølgen i en visning.

Eksempelvis

  1. Kirkesalen
  2. Sideskibet
  3. Mødelokalet
  4. Projekter

Begivenhedskategori

En begivenhedskategori er en type af begivenheder, eksempelvis gudstjenester, koncerter og bisættelser. Alle begivenheder i kalenderen skal tilknyttes en eller flere kategorier. Det giver jer mulighed for at udvælge begivenheder til f.eks. hjemmeside og nyhedsbrev. En kategori giver jer også mulighed for at skabe overblik og filtrere i kalenderen.

ChurchDesk leveres med en række forslag til begivenhedskategorier, som du frit kan ændre eller tilføje til.

Blogkategorier

En blogkategori er en samling af indlæg som eksempelvis prædikener, nyheder eller et juletema. Alle blogindlæg skal tilknyttes en kategori, da det giver mulighed for at udvælge blogindlæg til hjemmesiden.

Fraværstyper

En fraværskategori bruges til at organisere fravær. ChurchDesk leveres med en række forslag til fraværskategorier, herunder ferie, fridage og kursus. Du kan frit redigere dem eller tilføje flere.

Sådan tilføjer du nye taksonomier

For at tilføje taksonomier - eksempelvis en ressource, som et lokale, eller en begivenhedskategori, vælg da "Tilføj" og vælg type.

Vær opmærksom på, at kun brugere med rettigheden "Organisationsadministrator"  kan tilføje taksonomier. Rediger eller slet en taksonomi ved at vælge blyantsikonet eller papirkurven for at slette.

Did this answer your question?