Hold dig opdateret - selv uden internet

Selvom internet efterhånden findes alle steder, er der stadig placeringer, hvor signalet kan være ringe – ældre kirker eller kældere er gode eksempler! Vi har derfor gjort det muligt for dig at at bruge din ChurchDesk app, selvom du ikke har nogen internetforbindelse.

Din telefon husker begivenheder et godt stykke ud i fremtiden, så du kan få adgang til vigtig information, når du har brug for det.

Hvad har ellers ændret sig?

Vi er opmærksomme på at mange af jer har oplevet problemer med vores app - særligt Android versionen. Vi har altid forsøgt at løse problemerne så hurtigt som muligt, men vi har ikke altid været hurtige nok. For at vi i fremtiden kan levere den hurtige service som I fortjener, besluttede vi at bygge app’en helt forfra.

Vi har selvfølgelig godt vores ypperste for at sikre at denne ombygning ikke vil kunne mærkes. Dog vil der være enkelte mindre designændringer.

Bruger du ikke app’en endnu?

Prøv denne nye version af app’en og oplev, hvordan ChurchDesk på mobilen kan hjælpe dig med at være mere opdateret.

Vi går selvfølgelig ikke rundt og tror at alt kirkeligt arbejde kan udføres bag et skrivebord og bundet til en computer. I løbet af ugen bruges meget af tiden langt væk fra en computer. Det kunne eksempelvis være udflugter, hjemmebesøg, generel bevægelse rundt i diverse lokaler og naturligvis også i kirken. Men imens du er optaget og væk fra computeren laver en af dine kollegaer måske en opdatering i kalenderen eller sender måske en besked i gruppen. 

Spørgsmål?

Såfremt du har spørgsmål ang. denne opdatering bedes du venligst sende os en e-mail via [email protected]

Som altid er vi på udkig efter nye måder at hjælpe kirken på og værdsætter derfor alle former for forslag.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Did this answer your question?