Hvad og hvem er en almindelig bruger uden rettigheder?

Det er en god ide at oprette frivillige uden særligt ansvar og menige medlemmer af menighedsrådet, som en almindelig bruger.

En almindelig bruger kan kun få adgang til Intranettet og Kalenderen.

Intranet

 • Brugeren kan være medlem af en eller flere grupper
 • Brugeren kan uploade interne filer til grupperne vedkommende er medlem af
 • Brugeren kan oprette interne blogindlæg til grupperne vedkommende er medlem af
 • Brugeren kan lave gruppebeskeder
 • Brugeren kan se og tildele opgaver til sig selv

Kalender

 • Brugeren kan se offentlige begivenheder, egne private begivenheder, samt begivenheder der er delt med grupper, vedkommende er medlem af
 • Brugeren kan oprette egne private begivenheder, de vil kun være synlig for brugeren selv
 • Brugeren kan oprette og dele begivenheder med gruppen, vedkommende er medlem af
 • Brugeren kan oprette eget fravær (kræver at brugeren er medlem af en gruppe)
 • Brugeren kan ikke reservere ressourcer og brugere til en begivenhed
 • Brugeren kan ikke oprette offentlige begivenheder eller eksportere til sogn.dk
 • Brugeren kan ikke se andre brugeres fravær

En almindelig bruger kan kun have kalender adgang (eller ingenting), som på billedet nedenfor. Har brugeren andet end 'Adgang til Kalender' markeret grøn, er det en bruger med rettigheder

Hvad og hvem er en bruger med rettigheder?

Personer, som har ansvar for at lede og administrere kirkens arbejde, er gruppeleder eller som har ansvar for kirkens kommunikation skal oprettes som en bruger med rettigheder. 

Typiske eksempler er

 • Præsterne
 • Kordegne
 • Kommunikationsmedarbejdere
 • Gruppeledere af eksempelvis koret, ungdomsarbejdet eller frivillige.

Du kan vælge kun at give adgang til udvalgte dele af ChurchDesk fremfor at give adgang til alt. Eksempelvis kan du give en bruger adgang til Kontakter uden at denne bruger får adgang til følsom information.

Når du har tildelt rettigheder til en bruger, så tæller de med i prisen og derfor anbefaler vi at du giver dem adgang til alle de værktøjer de kunne have glæde af i deres arbejde. Herunder

 • Kontakter
 • Formularer
 • Udgiver på hjemmesiden

Hvordan kan jeg se om brugeren har rettigheder?

Gå til "Brugere" ved at klikke på dit navn i den blå topbjælke, hvorefter du kan vælge "Brugere".

Du kan redigere en brugers rettigheder ved at klikke på tallet ud for brugeren. Læs mere her om tildeling af rettigheder.

Did this answer your question?