Artikler om: Introduktion

Sådan laver du tidsregistrering i ChurchDesk

På denne side


Baggrund for tidsregistrering
Hvordan aktiveres tidsregistrering?
Hvor finder jeg tidsregistrering?
Hvordan indstiller jeg min standardarbejdstid?
Hvordan registrerer jeg mine timer?
Hvad gør jeg, når jeg er på ferie?
Rapportering og data

Baggrund for tidsregistreringFra den 1. juli 2024 træder ny EU-lovgivning vdr. tidsregistrering i kraft. ChurchDesk har udviklet et værktøj, der gør det nemt for kirker at leve op til lovgivningen og giver enkeltbrugeren en hurtig måde at registrere timer på i en travl hverdag. Tidsregistrering er en integreret del af alle pakker, med en begrænsning på antal brugere ud fra størrelsen af din kirkes abonnement.

Hvordan aktiveres tidsregistrering?Som almindelig bruger kan du ikke bare tilgå tidsregistrering uden videre. En organisationsadministrator skal aktivere tidsregistrering for brugere for hvem tidsregistrering er relevant. Samtidig skal administratoren angive aktuel tidssaldo på brugeren (vi anbefaler, at I taster 0 i dette felt, da de fleste bruger ikke vil være i hverken minus eller plus når I tager værktøjet i brug). Hvis du som administrator laver en fejlindtastning her, skal du kontakte ChurchDesk Support skriftligt på support@churchdesk.com for at få hjælp til at nulstille. Dette gøres under ChurchDesk Indstillinger -> Brugere (se nedenfor).

Hvor finder jeg tidsregistrering?Når du er aktiveret til at kunne registrere tid, kan du tilgå tidsregistrering i din topmenu ved at klikke på uret (se nedenfor).


Hvordan indstiller jeg min standardarbejdstid?Når du tilgår tidsregistrering første gang, skal du registrere dine standardarbejdstimer. Valget er ikke bindende og kan ændres efterfølgende, men standardtimer gør det nemmere og hurtigere at registrere timer løbende. Når standardtiderne er defineret, vises de automatisk som standardposter fra den følgende dag. Når standardtiderne er defineret, vises de automatisk som standardposter fra den efterfølgende dag.


Hvordan registrerer jeg mine timer?Tidsregistreringsværktøjet består af følgende:

- en kalender til at vælge, hvilken ugedag, man vil registere tid for
- et felt til at indtaste antal timer for den pågældende dag
- muligheden for at redigere dine standardtimer
- et kommentarfelt

På dagen, hvor du tilgår værktøjet, vil dine standardtimer for den specifikke ugedag automatisk være anført.

Vær opmærksom på, at din timeregistrering gemmes automatisk efter indtastning, mens eventuelle kommentarer skal gemmes manuelt via knappen 'Gem' (se nedenfor)


Tidsregistrering kan naturligvis også foretages vi ChurchDesk Mobilapp’en.

Du kan registrere og tilrette dine timer bagudrettet.

Hvad gør jeg, når jeg er på ferie?For betalte helligdage skal du indtaste den normale arbejdstid for den pågældende ugedag.


Rapportering og dataData på tidsregistrering gemmes og opbevares som alle andre data sikkert, så I nemt kan lave de rapporter på tidsregistrering, I har brug for. Data er knyttet til den enkelte bruger og vil blive slettet med denne.

Muligheden for rapportering er tilgængelig i ChurchDesk fra ultimo juli.

Spørgsmål om tidsregistrering"Hvad sker der når man arbejder i to sogne?" - Du skal registrere hos det sogn, som er din arbejdsgiver. Alternativt kan du høre din chef ad.

"Hvis man altid har de samme arbejdstider, skal man så stadig gå ind og registrer hver dag?" - Nej, du kan blot have indstillet dine standardtimer og lade det være sådan.

"Hvordan kan de, der har kombinationsstillinger registrere tid? F.eks. Kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger." - Du kan skrive en note om hvilken stilling timerne skal registreres for.

"Er der forskel på hverdag og helligdag i forhold til registrering?" - Hvis du får løn på helligdage kan du have din standardtid stående, så registreres det automatisk.

Opdateret den: 10/07/2024

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!