Tidsregistrering på kirkegården

Her findes en vejledning til at tidsregistrere korrekt. Den er udarbejdet i samarbejde med gravere og der tages forbehold for fejl og ændringer.

ChurchDesk Kirkegårdsdrift har fire overordnede kategorier:

 1. Park
 2. Gravsteder
 3. Kirken
 4. Andre opgaver

Nedenfor har vi forsøgt at liste arbejdsområder og en anbefalet kategorisering i tidsregistreringen. 

1. Park

Alle ”grønne og grå” arealer og opgaver på og uden for kirkegården, der ikke hører under gravsteder i brug: Græs, buske, træer, hæk, hegn, ledige gravsteder, fredede gravsteder

Græs:

 • prydgræs
 • græsplæne
 • naturgræs

Buske:

 • prydbuske
 • busket
 • bunddækkende buske

Træer:

 • fritvoksende træer
 • Lund og læhegn

Hæk og hegn:

 • gravstedshække
 • stendiger
 • stenforkant
 • Yderhække

P-plads

Gravsteder:

 • ledige
 • fredede

Park: materialer og service

 • Materialer:
 • Fast belægning
 • løs belægning
 • bygninger
 • inventar
 • gravsten/mindesten
 • låger/porte
 • materialeplads

Service og renhold:

 • snerydning og grusning
 • renholdelse for affald
 • tømning af skraldespande
 • fjernelse af løv
 • rensning af sten og træflader
 • sikring af vand

2. Gravsteder

Ydelser og opgaver i forbindelse med gravsteder, der sendes regninger på, eller med GIAS/legataftale.

Gravsteder

 • Kiste og urne gravsteder
 • Dagligt opsyn

Gravsteder med legataftale

 • renhold
 • opretning efter jordsætning
 • grus
 • rensning og opretning af gravminder/anlæg
 • beskæring
 • gødskning
 • udskiftning af udgåede/forvoksede planter
 • vanding (ikke 1-årige)
 • fjernelse af buketter

Gravsteder med årlig regning

 • renhold
 • opretning efter jordsætning
 • grus
 • rensning og opretning af gravminder/anlæg
 • beskæring
 • gødskning
 • bestilt udskiftning af udgåede/forvoksede planter
 • vanding(ikke 1-årige)
 • fjernelse af buketter

Private gravsteder

 • alt arbejde efter regning

Kollektive gravanlæg

 • anonyme kiste- og urnegravsteder
 • plader i plæne
 • fritstående sten i plæne(kister og urner)
 • klipning
 • kantning
 • vertikalskæring
 • gødskning
 • jordopretning
 • rensning og opretning af gravminder
 • fjernelse af buketter

Tilkøb efter regning

 • bestilt arbejde, rydning/omlægning ved begravelse

Forårsblomster

 • udskiftning af jord, gødskning, plantning, vanding og fjernelse

Sommerblomster

 • gødskning, plantning, vanding og fjernelse

Grandækning

 • klipning, dækning og fjernelse

Vinterkranse og buketter

 • indkøb og udlægning

Anlæggelse og jordsætning af gravsteder

 • aftale om anlæg, indkøb af materialer
 • udførsel

3. Kirken

Kirkelige aktiviteter

 • Gudstjenester
 • Højmesser
 • Bryllupper
 • Koncerter
 • Kirkelige aktiviteter: konfirmandundervisning, minikonfirmander, skolen og lign.
 • Tjenester ved begravelser i kirke (som kirketjener)
 • Tjenester ved bisættelser i kirke (som kirketjener)

Kirkebygninger og sognegård

 • Adgangsveje til kirken, kapellet og offentlige toiletter.
 • Tilsyn med kirkeklokker
 • Eftersyn og indstilling af varme
 • Pudsning af sølvtøj, døbefont og lysestager
 • Vask af klude, viskestykker og klæder til grav
 • Ugentlig rengøring kirke
 • Årlig rengøring kirke
 • Pyntning af kirke gudstjenester og højtider
 • Pyntning af kirke bryllup, begravelse og bisættelse
 • Offentlige toiletter
 • Kapel
 • Kirkeloft og tårn

Kirken (ude)

 • Alle opgaver på kirkegården, som kirken har monopol på.
 • Alle opgaver på kirkegård i forbindelse med begravelser, henfølge, samtale
 • Alle opgaver på kirkegården i forbindelse med bisættelser, henfølge, samtale
 • Urne nedsættelse
 • Samtale med pårørende

4. Administration

Administration

 • Kirkegårdsprotokol (legat/GIAS aftaler)
 • Kirkegårdsadministration
 • Bestilling og anskaffelse af matr.
 • Arbejdsplanlægning
 • Tids- og lønregistrering
 • Budget/regnskab mm.

Andet

 • Tjenestekørsel
 • Enkelt stående opgaver
 • Kurser
 • Menighedsrådsmøder
 • MUS-samtaler
 • Udvalgsmøder
 • Rundvisninger i kirken og på kirkegården
 • Rengøring og vedligeholdelse af graverhuset, værkstedet og maskinhuset
 • Renholdelse og service af maskinpark, redskaber og udstyr

Præstegård

 • Alle opgaver i præstegården og præstegårdshaven

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer

 • Avatar
  Brian Graver

  Det er meget fint med det her nye system i har lavet men hvordan kommer jeg ind og registrer mine timer nu??????

Drevet af Zendesk